Monthly Archives: January 2015

Đặt tiệc Tất Niên, liên hoan cuối năm

Đặt tiệc tất niên
Cuối năm là dịp đặc biệt để công ty họp mặt tổng kết, hay đám bạn tụ tập để tổ chức liên hoan cuối năm, tất niên. Mọi người cùng tổng kết lại năm cũ, là thời điểm để lãnh đạo và nhân viên có thời gian vui vẻ và chuẩn bị cho năm mới sắp đến. Tiệc tất niên cuối năm là điều không thể thiếu, để gắn kết mọi người lại gần .
Go Top